İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  EĞİTİM HİZMETLERİ

6331 Sayılı kanunun 17.Maddesi gereğince işverenler çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimin verilmesi bu yükümlülüğün önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu eğitimler özellikle işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarını değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir ve değişen şartlar ve ortaya çıkan yeni riskler doğrultusunda yenilenir ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

Eğitimler iş başı eğitim ilave eğitim ve ileri eğitim olmak üzere üç gruba ayrılır ve genel, sağlık ve teknik olmak üzere üç şekilde ele alınır.

Eğitim süreleri ise;

  • Az tehlikeli iş yerlerinde en az 3 yılda bir 8 saat
  • Tehlikeli iş yerlerinde en az 2 yılda bir 12 saat
  • Çok tehlikeli iş yerlerinde ise yılda en az 16 saattir.

ÖZBAY OSGB ilgili yönetmelik hükümlerine göre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Güvenliği Eğitimi, Yangın Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Üst Düzey Yönetici İş Güvenliği Eğitimi, Beyaz Yaka ve Mavi Yaka İş Güvenliği Eğitimi ve İş Hijyeni Eğitimi konularında eğitim programları gerçekleştirmekte ve ilgili yönetmeliğin 15. Maddesine göre de katılımcılara Eğitim Katılım Belgesi düzenlemektedir. 

İş Sağlığı Ve Güvenliği ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen iletişime geçiniz.