İs-Yeri-Hekimi

İŞYERİ HEKİMLİĞİ – ÖNLEYİCİ HEKİMLİK

Özbay Osgb Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı bulunan, hekimlik diplomasına sahip, ÇSGB’lığı tarafından yetkilendirilmiş iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmak üzere ‘işyeri hekimliği’ belgesi bulunan hekimleri ile hizmet vermektedir.

İş yeri hekimi, iş yerinde sağlık hizmetlerini yerine getirmek ile görevlendirilir. İş kazaları ve mesleki hastalıkların en aza indirgenebilmesi için iş yeri hekimi önemli bir yere sahiptir. Ayrıca 6331 sayılı yasa ile meslek hastalığının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve hatta en kötü sonuçlanabilecek olan işçi ölümünün önüne geçilebilmesi için iş’tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirmiştir.

İşyeri hekimliği çalışma ortamının risklerini en aza indirilmesi ve iş yerinin sağlıklı ve güvenli bir hale getirilmesi açısından oldukça önemlidir ayrıca meydana gelebilecek olası herhangi bir kaza sonrası ortaya çıkabilecek olan tazminat rehabilitasyon maliyetlerinin ve iş günü kayıplarının  büyük oranda önüne geçilebileceği için iş verene büyük bir artı kazandıracaktır.

İŞYERİ HEKİMİNİN GÖREVLERİ

 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında rehberlik yapmak, işverene önerilerde bulunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak, alınması gereken, sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunarak takibini yapmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş yerinde alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek,
 • Sağlık gözetimi kapsamında işe giriş, periyodik muayene, tetkikler ile çalışanların sağlık gözetimini yapmak,
 • İş yerinde meydana gelen iş kazası ve mesleki hastalıkların nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışma yapmak ve bu konuda işverene önerilerde bulunmak,
 • Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek ve gerekli hijyen eğitimlerini vermek,
 • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vermek,
 • Sağlık gözetimi sonuçlarına göre ilgili birimlerle iş birliği yapmak,

İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA SÜRELERİ

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 5 dakika
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 10 dakika
 • Çok Tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 15 dakika

Özbay OSGB konusunda uzman iş yeri hekimleri ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda en güçlü çözüm ortağınızdır. 

İş yeri hekimi detaylı hizmet fiyat bilgisi için bize ulaşınız.