ilk-yardım-eğitimi

Bir kaza anında olay yerine ambulansın gelmesi uzun zaman alabilir bu nedenle yapılacak ilk yardım hayati önem taşımaktadır. Fakat yanlış yapılmış bir müdahale ise kazaya uğramış kişinin hayatına mal olabilir. Bu tarz durumların yaşanmaması için ilk yardım eğitimi hayati önem taşır.

İlk yardım eğitimi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının Temel İlk Yardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine göre;

  • Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1 çalışan
  • Tehlikeli iş yerlerinde 15 çalışana kadar 1 çalışan
  • Az tehlikeli iş yerlerinde ise her 20 çalışan için en az 1 kişinin Temel İlkyardım Eğitimi sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunluluğu vardır.

İlkyardımcı sınavları ise Sağlık Bakanlığınca yapılmakta ve ilkyardımcı sertifikasının 3 yıl geçerlilik süresi bulunmaktadır.

İlk yardım Eğitimİ İçerikleri

Kanamalar, yaralanmalar, yanık, donma, sıcak çarpmaları, kırıklar, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, boğulmalar, yüzde herhangi bir organa cisim kaçması, hastanın veya yaralının taşınması eğitimde verilen konulardır. İlk yardım eğitimi teorik ve pratik olarak ikiye ayrılır. Teorik olarak anlatılan tüm durumlar CPR mankenleri üzerinde tekrarlanır. Teorik bilgiye hakim olmak tek başına yeterli değildir. Fiziksel müdahale yapılması gereken durumlarda hasta veya yaralıya yapılacak müdahalenin doğru şekilde, doğru yere, sakin bir şekilde yapılması gerekmektedir.

İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ

  • Madde 16 – Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan iş yerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlk yardım Eğitimi” sertifikası almış “İlk yardımcının bulundurulması zorunludur.
  • Madde 29 – Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. İlk yardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

6331 SAYILI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

  • MADDE 11 – (1) İşveren;

c)Acil durumlarla mücadele için iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan                    sayısı ile iş yerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk                    yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi                                  görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır                            bulunmalarını sağlar.
ç)Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, iş yeri dışındaki                          kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

  • MADDE 26 – (1) Bu Kanunun; d) 11 nci maddesi hükmüne aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre değişmek üzere, aykırılığın devam ettiği her ay için; 1301.TL- 3905.TLidari para cezası verilir.

Özbay OSGB konusunda uzman kişilerce ilk yardım eğitimleri konusunda vermektedir.

Eğitimin kapsamı ve fiyat bilgisi için iletişime geçiniz.