Çalışanlarınıza verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, işyeri temizliği ve düzeni, hijyen ve psikososyal risk faktörleri konuları önceliklendirilerek verilmektedir. Eğitimlerde aile ve toplumsal yaşama ilişkin öneriler de yer alır. Eğitimler uzaktan eğitim şeklinde verilebileceği gibi sosyal mesafeye uyularak örgün eğitim olarak da verilebilir. 

 

Eğitim konularımız aşağıdaki gibidir; 

  • Koronavirüskavramı vekoronavirüs’ten korunma ilkeleri, 
  • Salgının yayılmasını önleme,
  • Temizlik ve hijyen,
  • Pandemiile ilgili acil durum planları ve risk değerlendirmesinin hazırlanması/güncellenmesi
  • Maske, eldiven, siperlik vb. kişisel koruyucu donanımlar hakkında rehberlik
  • İşyerlerinde seyahat ve toplantılarla ilgili tavsiyeler
  • İşyerinde COVID-19 olduğundan şüphelenilen veya teyit edilen biri varsa neler yapılmalı?