isyeri-hemsiresi

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRME ( İŞYERİ HEMŞİRESİ)

İş sağlığı ve güvenliği yasasına göre çok tehlikeli ve 10’dan fazla çalışanı olan işyerlerinin, işyeri hemşiresi bulundurma zorunluluğu vardır. Özbay OSGB diğer  sağlık personeli bulundurma hizmetinde sizlere kusursuz hizmet sunmaktadır.

Diğer Sağlık Personelinin (İşyeri Hemşiresinin) Görevleri

  • İşyeri yardımcı sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır,
  • İlkyardımın gerektiği durumlarda işyeri hekimi ile birlikte hareket eder,
  • Çalışanların işe giriş, çalışma ve sağlık geçmişlerini periyodik muayene formuna yazarak işyeri hekimine yardımcı olur,
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda planlama, değerlendirme ve yönlendirme yapar ve gerekli verilerin toplanıp kayıtların tutulmasında işyeri hekimi ile koordinasyonlu bir şekilde çalışır,
  • İşyerinin hijyen durumunu denetleme konusunda işyeri hekimine yardımcı olur,
  • İşyeri hekiminin iş sağlığı ve güvenliği konusunda verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA SÜRELERİ (İŞYERİ HEMŞİRESİ)

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 19. maddesine göre yapılır.

a)Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ile 49 arası çalışanı bulunan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,

b)Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ile 249 arası çalışanı bulunan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika,

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika,

Tam süreli işyeri hekimi bulunan işyerlerinde diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi) bulundurma şartı yoktur. Fakat, işyeri hekiminin isteği ve işverenin onaylaması halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

Özbay OSGB konusunda uzman iş yeri yardımcı sağlık personeli ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda güçlü çözüm ortağınızdır.

Diğer sağlık personeli detaylı hizmet fiyat bilgisi için bize ulaşınız.