Sertifikalı İş Güvenliği Eğitimi Almak İçin

Hemen Arayın Teklif Alın
İrtibat İçin: 0212 438 44 99

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 25426 sayılı ‘Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre işverenlerin çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek zorundadırlar. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi iş yerinizin güvenliği açısından son derece önemlidir. Yapılan araştırmalar;İş Kazalarının; % 88’i insan hatası sebebiyle, % 10 ‘u mekanik hatalar sebebiyle, % 2’si öngörülemeyen, önlenemeyen sebeplerle meydana gelmektedir. Bu kazaların % 48’i sistemli bir çalışma ile önlenebilecek türden kazalardır. Meslek hastalıklarının ise tamamı gerekli tedbirlerin alınması suretiyle önlenebilmektedir. Bu eğitimler özellikle işe başlamadan önce çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanları değişikliğinde, ya da teknolojik uygulamalar sonrasında verilir ve ortaya çıkabilecek olası risklere göre yeniden düzenlenir ve belirli periyotlarla tekrar edilir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KONULARI;

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve güvenliği, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçları gibi genel konularda; İlk yardım, hastalıktan korunmanın prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve sosyal riskler ve meslek hastalıklarının sebepleri gibi sağlık konularında; Elektrik tehlike ve risk ve önlemleri, parlama patlama ve yangından koruma, kimyasal fiziksel risk etmenleri, ekranlı araçlarda çalışma, tahliye ve kurtarma, güvenlik ve sağlık işaretleri, iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve güvenlik kültürü gibi teknik konularda verilir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ YILDA KAÇ KERE YAPILIR?

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yılda en az bir defa.
  • Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iki yılda en az bir defa.
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde üç yılda en az bir defa.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KAÇ YIL GEÇERLİ?
a) Az tehlikeli sınıfta 3 yılb) Tehlikeli sınıfta 2 yıl c) Çok tehlikeli sınıfta 1 yıl olarak geçerlidir.  Özbay OSGB, İş Güvenliği ve Sağlığı konusundaki eğitimleri kendi bünyesinde bulunan, işyeri hekimi, diğer sağlık personelleri ve iş güvenliği uzmanları ve ile profesyonel bir şekilde verecektir. Eğitim detaylarını ve fiyat bilgisini almak için lütfen iletişime geçiniz.