iş hukuku

İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

Mevcuttaki iş hukuku mevzuatının çalışanları korumaya odaklı olması nedeni ile olası bir davada işvereni usulüne uygun ispat mecburiyeti getirdiğinden yüklü tazminatlarla karşı karşıya getirmektedir. Bu tip davalarda işletmelerin hukuki alt yapılarının olmaması nedeniyle işveren aleyhinde sonuçlanmakta ve firmayı zor durumda bırakmaktadır. Ancak hukuka uygun usuller tanzim edilmiş evrak ve altyapı ile işverenler haklı oldukları davaları kazanabilirler.

Özbay OSGB, açılacak bir iş hukuku davasında ve ya haksız talepler ile açılmış herhangi bir iş davasında tecrübeli avukatları ile mağduriyetinizi önleme konusunda profesyonel çözümler üreten güvenilir çözüm ortağınız olacaktır.

1) 4857 Sayılı İş Kanununu Uygulamaları ve Yüksek Mahkeme Kararları doğrultusunda İş Hukuku Danışmanlık Hizmetleri

 • Çalışanların işe giriş ve iş çıkış işlemleri sürecindeki işlemler için danışmanlık yapar,
 • Fesih bildirimi, ibraname ve feragatname örneklerinin düzenler,
 • Fesih usullerinin gözetimini yapar,
 • İşveren ve işçilerin karşılıklı hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirme ve yönlendirir,
 • Ortaya çıkabilecek iş kazalarında adli ve kolluk kuvvetlerine teknik destek sağlayarak, bilirkişi tarafından hazırlanan raporları teknik ve hukuki yönden destekleyerek işvereni yönlendirir,
 • İdari para ceza alınması durumunda hukuki destek sağlar,
 • ÇSGB iş müfettişlerinin teftişleri için işyerini uygun duruma getirmek ve teftiş boyunca müfettişe refakat ederek sonrasında teknik destek sağlar,
 • Görev tanım ve organizasyon şemasını oluşturur,
 • Yasal yazışma formlarını oluşturur,
 • Çalışanların çalışma koşulları, ücretlendirme, yasal hak ve yükümlülükler gibi hukuki prosedürler konusunda işvereni bilgilendirir.

2) İş Hukuku İnceleme, Raporlama ve Yasal Uygunluk Denetimi İşlemleri

 • İşletme kayıt ve prosedürlerin 4857 sayılı iş kanundaki mevzuatlar uyarınca inceler, önerileri ve sonuçları raporlayarak yönetime sunar,
 • Toplu İş Hukukunu oluşturan kanunlarla ilgili hukuki destek verir,
 • Personel özlük dosyalarını inceler, eksikleri tespit eder ve raporlandırmayı gerçekleştirir.

3) İşletmede İş Kanununa Uygun Dokümantasyon Oluşturulması

·        İhtiyaç oluşan tüm alanlarda teknik ve hukuki destek sağlar,

·        İşletme Anayasası olarak isimlendirilen ” İnsan Kaynakları El Kitabı”nı oluşturur,

·        İşyerinin bulunun yapısına uygun olarak ”Şirket İç Yönetmenliği”ni oluşturur,

·        İşyerinin Faaliyet ve Kurum kültürü doğrultusunda ”Disiplin Yönetmenliği”ni oluşturur,

·        İş Hukuku Mevzuatı gereğince, tanzimi gereken tüm belgelerin matbu ve standart hale getirilerek dokümantasyon yapar.

4) İş Hukuku Mevzuatı Kapsamında Oluşabilecek Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi

·        Çalışan tazminatlarını hesaplar,

·        Çalışanlar ve işveren arasında geçen hukuki anlaşmazlıkları,

·        Mevcuttaki anlaşmazlıkların takibini ve iş hukuku müşavirlik hizmetlerini gerçekleştirir,

·        İşe iade, çalışanın alacağı, iş akdinin haklı ve geçerli fesih koşulları, iş kazası tespit, tazminat ve rücu davaları vb. süreçlerde hukuki ve teknik destek verir,

·        İş davası süreçlerini önleyici ve tamamlayıcı hizmetlere ilişkin çalışmaları gerçekleştirir.

Özbay OSGB İş Hukuku mevzuatlarında, profesyonel avukatları ile sizlere bilgilendirme, görüş bildirme ve danışma hizmeti vermektedir. 

Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.