ortam ölçümleri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İşverenlerin iş ortamında maruz kalabilecekleri risklerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması ve yönetmelikteki standartlara uygun hale gelebilmesi için işyerlerini faaliyetine uygun olan bir takım ortam ölçümleri yaptırmak durumundadırlar.

İSG Mevzuatına göre işverenler çalışanlarını, iş yerlerinde bulunan ve kullanılan zararlı maddelerin ve çalışma ortamının tehlikeli ve zararlı etkilerinden korumakla yükümlüdürler bu yükümlülük ise 6331 Sayılı ve Güvenliği Kanunun 10. Maddesi ile güvence altına alınmıştır.

ÖZBAY OSGB, anlaşmalı olduğu A Tipi Muayene kuruluşuyla;

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

 1. Aydınlatma Ölçümü
 2. Toz Ölçümü
 3. Ortam Titreşim Ölçümü
 4. Gürültü Ölçümü
 5. Termal Konfor Ölçümü
 6. Kişisel Maruziyet ölçümleri
 7. Silika Ölçümü
 8. Hava Kalitesi ölçümleri
 9. VOC Ölçümleri
 10. Emisyon ve İmisyon Ölçümleri

Ortam Ölçümleri sonucunda kayıt formu hazırlanır, raporlama oluşturulur. Bu raporlama:

 • Genel Bilgiler
 • İş Analizi
 • Ortam ölçümü Notları
 • Cihazlar
 • Sonuçlar ve değerlendirmeler olarak maddelenir.

Rapordaki başlıklar:

 1. ORTAM ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN: İlgili Kişi, Ölçüm Yapılan Yerin Adresi, Ölçüm Tarihi , Alan Özellikleri, Durumu, Kontrol Nedeni
 2. TESİS BİLGİLERİ: Tesise Ait Proje Var Mı? , Tesisin Kullanım Amacı Vs.
 3. ORTAM ÖLÇÜM BİLGİLERİ: Ölçüm Cihazı , Marka-Model , Seri No , Hata Sınıfı, Ölçüm Yöntemi
 4. ÖLÇÜM SONUÇLARI
 5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Başlıklar yer almaktadır.

ORTAM ÖLÇÜMLERİ YENİLENME SÜRELERİ

Ortam ölçümleri yenileme süreleri İş Güvenliği Uzmanı tarafından hazırlanan Risk Değerlendirmesi ile paralel olmakla birlikte bazı parametreler mevcuttur. Bunlar ; (mevzuatta belirtilen periyodik ölçüm zamanları hariç)

 • Çalışan sayısında değişiklik, proses, kulanılan hammadde, ekipman ,iş kazası ve işyeri ortam değişikliği gibi durumlarda
 • İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi durumunda,
 • İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi durumunda,
 • Uygulanan, belirlenen kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi durumunda yapılır, yenilenir.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.