Acil Durum Eylem Planı Yaptırmak İçin

Hemen Arayın Teklif Alın
İrtibat İçin: 0212 438 44 99

Acil Durum Eylem Planı Nedir?

Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına “Acil Durum Eylem Planı” denir.

Acil durum planlarının hazırlanması 3 aşamada gerçekleşmektedir. Bu aşamalar planlama ekibinin oluşturulması, mevcut durumun yapısı, risk değerlendirmesinin yapılması ve acil durum planının hazırlanması şeklindedir. 

Bu plan;

 • Acil durum planı genel esasları,
 • Acil durum organizasyonu ve görevi,
 • Acil durum ekipleri ve görevleri,
 • Gerekli araç, gereç ve malzemeler,
 • Acil durum iletişim listesi
 • Acil durum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği,
 • Acil durum senaryoları ve tatbikat planlaması,
 • Haberleşme ve iletişim sistemi ve planı,
 • Acil durum prosedürleri, 
 • Medya ile ilişkiler ve kamuoyu baskısı 

vb. hususların belirtildiği bir plandır.

Hangi İşletmeler Acil Durum Eylem Planı Hazırlatmak Zorundadır?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11. Maddesi gereği işverenler, işyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden belirlemek, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerini almak, tatbikatların yapılmasını sağlamak ve acil durum eylem planını hazırlamak zorundadır. 

Acil Durum Planlarının Yenilenmesi Kaç Yılda Bir Yapılır?

 1. İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.
 2. Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

ÖZBAY OSGB konusunda uzman personelleri ile işyerinizin olası etkilenebileceği Acil Durumlara karşı hazırlıklı olması için gerekli dokümantasyon, acil durum ekiplerinin belirlenmesi, eğitim ve tatbikat çalışmalarında  sizlere profesyonel düzeyde hizmet verebilmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz…