patlamadan korunma

Patlamadan Korunma Dökümanı Yönetmeliği

30 Nisan 2013 tarihli, 28633 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliği” 10. Maddesine göre; Gaz, buhar, sis ve tozlardan oluşan yanıcı, parlayıcıve patlayıcı maddeleri yan ürün olarak bulunduran ve bu maddelerin üretimini,kullanımını ve depolanmasını yapan firmaların “Patlamadan Korunma Dökümanı”hazırlaması gerekmektedir.

Bu maddeye göre;

 • İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;
 1. Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
 2. Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
 3. Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

Bu önlemler gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.

 • İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alır:
 1. Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
 2. Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
 3. İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
 4. Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü.

Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

 • İşverenler, belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlanmasını sağlamakla yükümlüdür.

Patlamadan Korunma Dökümanında;

 • Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,
 • Alınacak önlemler
 • Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması
 • Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin patlayıcı ortam risklerinden korunması için asgari gerekler ve ekipmanların ve koruyucu sistemlerin seçiminde uyulacak kriterler kriterler
 • Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
 • İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu,

yazılı olarak yer alır.

Özbay OSGB Konusunda uzman personelleri ile işyerinizi olası patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan alanları belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, dokümante edilmesi ve raporlanması konusunda profesyonel çalışma yapmaktadır.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz…