Günümüzde işletmelerde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri çalışanların güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek, işletmelerde iş sağlığının ve güvenliğinin sağlanması ve korunabilmesi için bir takım standartlara gereksinim duyulmuştur. ISO 9001 VE ISO 14001 gibi standartlar işletmelerin iş güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütebilmeleri için uygulanan standartlardandır.

OHSAS 18001 ise BSI (British Standarts Institute) tarafından yayımlanmış ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ standardıdır. OHSAS 18001, ISO standardı değildir ve bazı ulusal standart ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışması ile ortaya koyulmuş bir İSG standardıdır.

OHSAS 18001; Tehlike tanılaması, risk değerlendirmesi, acil durum planlaması, eğitim ve farkındalık, yapı ve sorumluluk, performans ölçümü, izleme ve ölçme gibi alanları kapsamaktadır.

Özbay OSGB, OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi kurmak isteyen kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.